Sprawozdania za 2010 r.

Zamieszczamy na stronie sprawozdania z przeprowadzenia zbiórki publicznej oraz z działalności Fundacji za 2010 r. Można je pobrać poniżej, w sekcji "załączniki".