Misja Funduszu

Misją funduszu jest połączenie serc Białostoczan
we wspólnym dziele społecznej solidarności
poprzez działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego
i poprawy jakości życia społeczności
oraz realizacja idei "żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II".