Program stypendialny

Od początku istnienia Fundusz Białystok Ojcu Świętemu - przykład szczególną uwagę do poprawy sytuacji materialnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży z Białegostoku. Program Stypendialny prowadzony przez Fundusz od roku szkolnego 2005/2006 koncentruje się na wspieraniu zdolnej młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź ekonomicznym. W miarę naszych możliwości staramy się zapewnić naszym podopiecznym wsparcie finansowe, materialne oraz edukacyjne. Przez stale prowadzone szkolenia i zajęcia pragniemy przygotować ich również do spokojnego startu w dorosłe życie. Staramy się tak prowadzić nasze działania by w niedługim czasie z szeregu stypendystów wyłonić osoby, które będą mogły włączyć się w pracę Funduszu jako animatorzy bądź osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty.

Na początku istnienia programu stypendialnego swoją pomoc mogliśmy skierować do grupy 14 gimnazjalistów a obecnie dzięki szczodrości i wsparciu białostoczan udzielamy wsparcia dla 44 młodych ludzi z Białegostoku