Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Jeden procent!

Fundusz Białystok Ojcu Świętemu
jest organizacją pożytku publicznego.

 

 

Nasz KRS: 0000242850

Aktywny stypendysta

FIO2Aktywny Stypendysta - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach pracy edukacyjno-wychowawczej z podopiecznymi Funduszu. Jest realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ze środków FIO na ten cel pozyskano środki w kwocie: 69550 złotych.

Głównym celem projektu jest rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom. Założeniem jest zwiększenie dostępności dla młodych ludzi sektora usług społecznych (min. edukacji, kultury, turystyki) oraz przygotowujących do aktywnego życia w społeczeństwie. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego przez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu roku szkolnego. Niezmiernie ważne jest zapoznanie z praktycznym wymiarem nauki Jana Pawła II oraz katecheza dla dzieci i młodzieży. Uczestnicząc w działaniach projektu młodzież może aktywnie i twórczo spędzać czas wolny. Zajęcia maja na celu kształtowanie postaw obywatelskich i rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży.

Copyright © 2010-2023 Fundusz Białystok Ojcu Świętemu. Copyright © 2010-2023 Piotr Robert Konopelko.
Kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu strony bez zgody Redakcji zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.